CSS3 - Kaskádové styly verze 3

CSS3 - Kaskádové styly verze 3


example imageCSS3 (Cascading Style Sheets 3) je už třetí verzí CSS a to již od roku 2005, kdy byl vývoj této technologie zahájen konsorciem W3C. Očekávané dokončení této technologie se předpokládá na rok 2015, ale již dnes je většina vlastností podporována nejběžnějšími webovými prohlížeči. Kaskádové styly (v anglickém originále Cascading Style Sheets se zkratkou CSS) je jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML.

Jazyk byl navržen standardizační organizací W3C, autorem prvotního návrhu byl Håkon Wium Lie. Byly vydány zatím dvě úrovně specifikace CSS1 a CSS2, dne 7. června 2011 byla dokončena revize CSS 2.1[1] a pracuje se na verzi CSS3. Hlavním smyslem je umožnit návrhářům oddě

Náhodné zakázky v kategorii CSS3