jQuery animace a efekty

jQuery animace a efekty


V javascriptové knihovně jQuery se nachází funkce animate, která slouží k vytváření složitějších animací. Má až čtyři volitelné parametry, povinné jsou pouze dva. První parametr je vzhled po dokončení animace, ale na rozdíl od ostatních funkcí lze vytvářet složitější animace. Druhý parametr je opět doba probíhání funkce. Třetím parametr je zrychlení, nabývá hodnot linear(rovnoměrné) nebo swing(nerovnoměrné). Čtvrtý je callback funkce.

Více informací o uvedené funkci můžete nalézt v dokumentaci na adrese http://api.jquery.com/animate/.

Náhodné zakázky v kategorii jQuery animace