jQuery - silná javascriptová knihovna

jQuery - silná javascriptová knihovna


example imagejQuery je javascriptová knihovna s širokou podporou prohlížečů, která klade důraz na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Byla vydána Johnem Resigem v lednu 2006 na newyorském BarCampu. jQuery je svobodný a otevřený software pod licencí MIT.

Microsoft a Nokia oznámily, že budou na svých platformách dodávat jQuery. Microsoft pro začátek adoptujíc do Visual Studia pro použití v jejich ASP.NET AJAX frameworku a ASP.NET MVC Frameworku, zatímco Nokia jQuery integruje do své webové run-time platformy. Stejně jako CSS oddělují „zobrazovací“ charakteristiky od struktury HTML, jQuery odděluje „chování“ od struktury HTML. Například místo přímé specifikace on-click události přímo v HTML kódu tlačítka by stránka řízen

Náhodné zakázky v kategorii jQuery