Online NewsLetter systém

Online NewsLetter systém


Newsletter je anglický termín označující elektronický zpravodaj (news = novinky, letter = dopis). Zpravidla je ve formátu HTML a zasílá se autovaticky v určité frekvenci (např. 1x týdně) zapsaným uživatelům.

Náhodné zakázky v kategorii Newsletter systém