Programování

Programování


example imageProgramování je proces zahrnující činnosti od návrhu algoritmu, psaní, testování a ladění zdrojového kódu počítačového programu (software), včetně následné údržby. Návrh algoritmu obvykle určuje obecný postup řešení dané úlohy. Zdrojový kód programu je zápisem algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce. Programem (algoritmem) nemusí být nutně počítačový program — programy jsou např. i návody k použití, recepty v kuchařkách apod.

Cílem programování je vytvořit program, který vykazuje určité žádoucí chování. Proces psaní zdrojových kódů často vyžaduje odborné znalosti v mnoha různých oborech, včetně znalosti oblasti použití. V rámci softwarového inženýrství je programování součástí vývojového cyklu so

Náhodné zakázky v kategorii Programování