XHTML - rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk

XHTML - rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk


example imageXHTML (zkratka anglického extensible hypertext markup language – „rozšiřitelný hypertextový značkovací jazyk“) je značkovací jazyk pro tvorbu hypertextových dokumentů v prostředí WWW vyvinutý W3C. Původně se předpokládalo, že se stane nástupcem jazyka HTML, jehož vývoj byl verzí 4.01 ukončen. V roce 2007 však došlo k založení pracovní skupiny, která má za cíl vytvořit novou verzi HTML, která ponese označení HTML 5 a její XML variantu XHTML 5.

Více informací najdete na adrese http://cs.wikipedia.org/wiki/Xhtml, odkud byl tento text převzat.

Náhodné zakázky v kategorii XHTML